IMG 1358 2

בזמנים קשים אלו

בזמנים קשים אלו, אנו משתפים אתכם בטיפולים בחינם לגוף ולנפש שמחזקים את כל המערכות

מטפלת ברפואה סינית משנת 1994
ובאייפק משנת 1999 עד לדרכת בכירות מקצועית.
מטפלת בחוסר איזון אנרגטי שגורם לסימפטומים שונים ומחלות פיזיות ורגשיות.

שפע בריאות ושמחה

זהר קידן
נגישות