IMG 1358 2

בזמנים קשים אלו

בזמנים קשים אלו, אנו משתפים אתכם בטיפולים בחינם לגוף ולנפש שמחזקים את כל המערכות

מטפלת אייפק בכירה.
תלמידתם של עדי וסיגל שאנן.

יה-לי להמן
נגישות