עידכון מישיבת וועדת החוקה בכנסת – אבישי מגל

מרץ 2012

חברים שלום,

הנדון: עידכון ודיווח בנושא ההצעה לשינוי חוק העונשין והשתתפות בישיבת ועדת החוקה חוק ומשפט – בכנסת ביום 15.2.2012.

כחבר וועד "עמותת מטפלי אייפק בישראל", וכנציג הוועד וחבר "הלישכה הארצית למקצועות בריאות משלימים", נתבקשתי לייצג את הלישכה בישיבת וועדת החוקה, שבנדון, לאור זימון / פנייה רשמית שקיבלנו מהוועדה.

על מנת לקצר, הנושא עצמו מובהר בהסבר להצעת השינוי לחוק, ראו קובץ מצ"ב.

פרטיכל רשמי של הישיבה אשר הוצאתי מאתר הכנסת, מצורף אף הוא למייל זה.

הנושא עצמו אמנם חשוב מאד אבל לא הוא העיקר ואני מבקש בזאת להעביר למכותבים את התרשמותי האישית מההשתתפות בישיבה ובעיקר את המהלכים והשיחות הלא רשמיות שערכתי עם הנוכחים, בתום הישיבה.

ובכן, בחומר המקדים שקיבלתי, דובר על כך כי יוסף המונח "טיפול נפשי אלטרנטיבי" ו"מטפל נפשי אלטרנטיבי",בהקשר להצעה לשינוי חוק העונשין,הנ"ל.

היתה תקווה גדולה שבדרך זו נצליח להיכנס לחוק ב"דלת האחורית"  ומשם נוכל להתקדם להגדרה ואולי גם לאיזה סוג של הסדרה, אך לא כך היה בסופו של דבר.

במהלך הישיבה ביקשתי מהיו"ר רשות דיבור והתיחסתי לשנאמר בחילופי הדברים בין הדוברים בישיבה ותוכלו לקרא על כך בפרטיכל, כמו גם את דברי חברי מהלישכה שהגיעו לישיבה.

כמו כן בפרטיכל תוכלו לקרא את השתלשלות הענינים שהביאה לכך שההגדרה שונתה, ולא נכלל בהצעת החוק המונח "מטפל אלטרנטיבי".

בסיכומו של דבר ההצעה לשינוי חוק העונשין ,כאמור, אושרה פה אחד להכנה לקריאה ראשונה לקראת אישור ההצעה לשינוי החוק.

בסיום הישיבה פניתי לח"כ נחמן שי (מיוזמי הצעת החוק הפרטית, הנ"ל), בהצעה ובקשה לתאם לנו סדרת פגישות איתו ועם הגורמים הרלוונטיים האחרים על מנת לקדם את הדיאלוג וההידברות לקראת הכרה,כזו או אחרת, ברפואה המשלימה ובמטפלים  וכיוב'.

אני חייב לומר שחשתי ברוח חיובית מאד ורצון אמיתי וכן לשיתוף פעולה למען קידום הנושא, אך הובהר לי כלהלן:

ראשית ח"כ נחמן שי ביקש להמתין עד לאחר הפרימריס בקדימה ורק לאחר היוודע התוצאות, ובמידה והוא ימשיך לכהן כח"כ, ניתן יהיה להיפגש ולשוחח ולנסות להתקדם.

שנית, הובהר לי גם על ידי משתתפים אחרים בישיבה שהגורם הבעייתי, הבולם והמתנגד להסדרה כלשהיא – הינו משרד הבריאות – עצמו, ונראה שיהיה מאד מאד קשה לעבור אותו.

לסיכום:

אני רואה חשיבות רבה בזימון הרשמי שקיבלנו מהכנסת להשתתף בישיבה, והדבר מהווה גושפנקא לעצם היותינו כתובת מוכרת, רצינית ונחשבת,על ידי הגוף החשוב במדינה.

עלינו להמשיך ולפעול, ולנסות לקדם כל דיאלוג עם כל מי שמוכן לתת יד,כתף וראש כדי לקדם את הנושא לקראת הסדרת התחום בצורה רצינית ומקיפה לטובת ולמען כולם.

כדאי לפעול בתוך הלישכה בכל דרך ואופן כדי להכין עצמינו להידברות ולשיח עם חברי הכנסת,משרד הבריאות, ושאר המשרדים והגופים הרשמיים והרלוונטיים שכן התרשמתי שיש רצון, הבנה בצורך, ובהחלט יש עם מי לדבר,הגם שאל נא נשלה עצמינו לגבי משך ותוצאות ההליך הכל כך מיוחל.

יישרו כח חברים ושימרו על אופטימיות כי עוד רבה וארוכה הדרך אשר בחרנו להלך בה.

בהצלחה לכולם.

אבישי מגל – מטפל אייפק – מומחה

חבר וועד "עמותת מטפלי אייפק בישראל" ו"הלישכה הארצית למקצועות בריאות משלימים"

כתובת מייל – avishaymagal@gmail,com

http://www.bewell-clinic.co.il