קורס בכירים / סיגל שאנן

הרחבה והתחדשות של כלים טיפוליים
בשיטת אייפק

לפרטים נוספים, הרשמה וסילבוס
דניאל רז: 058-6868282