הנהלת העמותה לשנים 2018-2021

תמי רייס – יו"ר העמותה.
דניאל רז – גזבר
דורית פוקס – סגנית יו"ר וקשר עם חברי העמותה.
סיגל שאנן – קשר עם ראשי השיטה ומורים, אירועים וכנסים.

 

חזון ומטרות הועד לשלוש שנות הקדנציה: