מטרות העמותה

מטרות העמותה הן:

  • להוות בית וגורם מאחד ומלכד של כל מטפלי אייפק בארץ.
  • לקדם את שיטת אייפק במודעות הציבור בישראל.
  • לחזק את הידע המקצועי והמיומנות המקצועית של המטפלים.
  • לתמוך במטפלים בכל דרך אפשרית.
  • לייצג את המטפלים מול הרשויות במדינת ישראל.
  • להגן על המטופלים בפני מטפלים שאינם עומדים בכללים האתיים החלים עליה.

פרטי קשר