קורסים והשתלמויות

מידע נוסף על קורסים והשתלמויות עתידיות של עמותת מטפלי אייפק ניתן להתעדכן במידעון של העמותה.

הצטרפות לעמותה

רוצים להישאר מעודכנים בכל הדברים החדשים שקורים בעמותת מטפלי אייפק? הישארו בקשר

מטרות העמותה

מטרות העמותה הן:

  • להוות בית וגורם מאחד ומלכד של כל מטפלי אייפק בארץ.
  • לקדם את שיטת אייפק במודעות הציבור בישראל.
  • לחזק את הידע המקצועי והמיומנות המקצועית של המטפלים.
  • לתמוך במטפלים בכל דרך אפשרית.
  • לייצג את המטפלים מול הרשויות במדינת ישראל.
  • להגן על המטופלים בפני מטפלים שאינם עומדים בכללים האתיים החלים עליה.
מטרות העמותה
נגישות