קבוצה בפייסבוק – קבוצות דיון למקרים

יש בפייסבוק קבוצה שנועדה לבחון מקרים שונים
דרך שיתוף (עד כמה שאפשר) והתייעצות עם אחרים שיכולים להעניק מנסיונם.

מטפלים מוזמנים להצטרף, ואחרים מוזמנים לשאול שאלות
לחיצה על התמונה כאן תוביל לקבוצה שם