חברי עמותה

בדף האישי ניתן לקבל מידע נוסף על המטפל/ת וכן קישור לאתר הפרטי של המטפל.
* דרגות ההכשרה הן: סטודנט, מוסמך, מתקדם, מטפל בכיר, בכירות מקצועית, מומחה, מורה.

נגישות