קטגוריה: אודות אייפק

הקוד האתי

הקוד האתי של חברי עמותת מטפלי אייפק בישראל א.    הקוד האתי מבטא את עמדת עמותת מטפלי אייפק בישראל לגבי מערכת  הערכים, הנורמות וכללי התנהגות אתיים

לפרטים נוספים »

תקנון העמותה

חלק א': א. מהות העמותה הקמת מסגרת מקצועית למטפלי הI.P.E.C   ושיטות דומות בישראל. (להלן: חברי העמותה).  המסגרת המקצועית תכיל גופי משנה שייבחרו על ידי ציבור

לפרטים נוספים »

ועד העמותה

הנהלת העמותה לשנים 2018-2021 תמי רייס – יו"ר העמותה. דניאל רז – גזבר דורית פוקס – סגנית יו"ר וקשר עם חברי העמותה. סיגל שאנן –

לפרטים נוספים »

מטרות העמותה

מטרות העמותה הן: להוות בית וגורם מאחד ומלכד של כל מטפלי אייפק בארץ. לקדם את שיטת אייפק במודעות הציבור בישראל. לחזק את הידע המקצועי והמיומנות

לפרטים נוספים »